Samen Kerk = Samen Sterk

Help migrantenkerken de coronacrisis door! Een gelegenheidscoalitie voor en door migrantenkerken in Nederland lanceerde in maart ’20 het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. 

Update oktober 2020:

Dankzij dit noodfonds hebben we al tientallen migrantenkerken kunnen helpen, die door het coronavirus dreigden hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan. In een gezamenlijke videoboodschap bedanken een aantal van deze kerken alle donateurs! 

Gezien de herinvoering van een gedeeltelijke lockdown blijft de situatie voor sommige kerken precair. Het noodfonds blijft actief zolang nodig en zolang er budget is. We hebben lijnen vastgelegd die in principe tot zomer 2021 geldig zijn. Centraal staat de ondersteuning van kerken in het zoeken naar manieren om mensen binnen en buiten hun gemeenschap ten dienste te kunnen zijn. We vragen kerken hiervoor op zoek te gaan naar creatieve en duurzame vormen. Lees meer hier.

Tot de zomer 2021 blijft de steun van donateurs van harte welkom!

Wat is er aan de hand

Doordat mensen niet meer naar de kerk kunnen vervallen de collectes. Inkomsten uit verhuur vallen weg. Voor sommige kerken lopen de vaste lasten echter wel gewoon door. Hierdoor lopen ze betalingsachterstanden op. Ze dreigen hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Ook merken veel kerkleden de impact van de coronacrisis in hun inkomen. Sommige gemeenschappen bevinden zich in een sociaal-economisch kwetsbare positie, en de economische klappen komen bij hen nog harder aan. De eerste voorbeelden van mensen die ontslagen worden of geen werk meer hebben, kondigen zich al aan. Zonder inkomen kunnen ze ook geen geld geven aan de kerk. En zonder inkomen kan een kerk ook niet haar gemeenteleden helpen die nu in de problemen raken. Diaconale ondersteuning komt hierdoor in de knel.

Dit is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden. En juist in deze onzekere tijden kunnen deze mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

Wat kunt u doen?

Steun het noodfonds

U kunt een bijdrage overmaken aan het noodfonds. Dit wordt beheerd door SOFAK, een fonds dat migrantenkerken financieel ondersteunt. Van uw bijdrage komt 100% ten goede aan deze doelgroep.
Gebruik hiervoor bankrekeningnummer NL24 INGB 0001 0263 33 t.n.v. SOFAK, o.v.v. 'noodfonds', of doneer via onderstaande knop.

Contact met een migrantenkerk

Heeft u liever direct persoonlijk contact met een migrantenkerk? Als kerk kunt u zich aanmelden om gekoppeld te worden aan een migrantenkerk in nood. In wederzijds overleg kijken we dan wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Aanmelden kan via [email protected]

Huur kerkgebouw

Verhuurt uw kerk of organisatie een gebouw aan een migrantenkerk? Toon de komende maanden alstublieft coulance met de gemaakte financiele afspraken en schort betalingen tot nader orde op.

Omzien naar elkaar

Zie ook als kerken naar elkaar om: gaat het goed? Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Zijn er gemeenteleden in de problemen die we kunnen helpen? Juist nu kan samenwerking op diaconaal vlak hard nodig zijn! Neem voor vragen contact op via [email protected] of kijk wat je via www.nietalleen.nl voor elkaar kunt betekenen.

Coalitie

Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van een aantal sleutelfiguren uit verschillende kerken en organisaties.  We hebben een werkgroep gevormd die zorg draagt voor een correcte besteding van de gelden met SOFAK als financieel eindverantwoordelijke.

Tot slot: we bidden voor eenheid en solidariteit in het lichaam van Christus, juist in tijden dat wij of onze gemeenschappen het moeilijk hebben!

Dit initiatief wordt gedragen door:

Rhoinde Mijnals-Doth
Voorzitter SKIN
Samuel Lee
Theoloog des Vaderlands
Karin de Schipper-Visser
Directeur SKIN-Rotterdam
Klaas van der Kamp
Comité van Aanbeveling SOFAK
Moses Alagbe
Voorzitter PCC
Bishop Nana Opoku
Voorzitter SKIN-Rotterdam
Madelon Grant
Voorzitter SOFAK
Kathleen Ferrier
Comité van Aanbeveling SOFAK
Andrea van Dijk
Projectcoördinator HUB: Geloof in Den Haag

Doneer vandaag en help migrantenkerken de coronacrisis door!

Bedrag

Dreigt u als internationale of migrantenkerk in problemen te komen als gevolg van de coronacrisis?

Op www.sofak.nl/dossier-corona vindt u meer informatie over de mogelijkheid om als kerk in aanmerking te komen voor financiele ondersteuning vanuit het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Waar mogelijk bieden we ook andere mogelijkheden van ondersteuning, zoals advies, lobby en juridisch advies.

Laat dan uw gegevens hieronder achter, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

15 augustus 2020.
Dankzij de bijdragen van particulieren, kerken en fondsen hebben al 33 internationale en migrantenkerken een bijdrage ontvangen. Dit ter verlichting van hun urgente financiele nood als gevolg van de coronacrisis.

Eind maart heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het Corona Noodfonds voor migrantenkerken in het leven geroepen. Het Corona Noodfonds is mede mogelijk gemaakt dankzij de giften van christenen, kerken en christelijke fondsen uit heel Nederland.

De afgelopen maanden hebben maar liefst 69 kerken bij het noodfonds om hulp aangeklopt. Een deel van hen is geholpen met niet-financiele hulp. Drie-en-dertig kerken hebben ook een financiele bijdrage ontvangen.

Het fonds wordt beheerd door Stichting SOFAK. Het bestuur van SOFAK doet haar best om het beschikbare geld op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen over de vele kerken die een beroep op ons doen. We zijn dankbaar om op deze manier migrantenkerken in nood te kunnen ondersteunen in het overbruggen van deze moeilijke periode van de coronacrisis.

 

Wat was er ook al weer aan de hand?

Een deel van de internationale en migrantenkerken maken het gelukkig goed. Nadat ze de omslag naar digitaal kerkzijn hadden gemaakt, zijn de meeste inmiddels weer gestart met kerkdiensten. De terugloop in inkomsten, die soms wel 50 tot 70% bedraagt, is echter nog niet hersteld. Nog niet alle leden komen al weer naar de kerk, en veel kerkleden zijn persoonlijk door de crisis geraakt in hun inkomsten.

Hierdoor komen kerken in de knel met hun inkomsten, en dreigen zij hun gebouwen kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden, en genieten het vertrouwen van hun gemeenschappen. En juist in deze tijden kunnen mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

En de komende tijd?

De toekomst is nog onzeker, maar de financiele impact van de coronacrisis is zeker nog niet voorbij. Het is fijn dat kerken weer met grotere groepen samen mogen komen, maar het herstel van de kerken zal een langdurig proces zijn. En er zijn nog veel onzekerheden rondom corona. Daarom reserveren we ook voor de komende maanden geld in het noodfonds.

 

In het nieuws

Dagblad Trouw publiceerde op 18 mei een interview met de Eglise Evangelique de la Haye en de voorzitter van SOFAK.

Bekijk hier de uitzending van NieuwLicht van 7 april. In deze uitzending komen verschillende internationale kerken aan het woord en laten ze zien hoe zij zich zo goed mogelijk proberen in te blijven zetten.

Driee